Január- Rada múdrych v Trenčíne

Sprevádza Dana Babková Thomková

Srdečne vás pozývame na stretnutie v Trenčíne. 
Stretnutie je venované tým, ktorý hľadajú seba poznanie cez múdrosť čísel a Tarotu. Pod akou vibráciou čísel sa budeme nachádzať v roku 2018. Aj o tom bude stretnutie.
KEDY:  v pondelok 15.1.2018 od 16:30 - 19:30 hod
KDE:   
v Trenčíne , Komenského 5, Sihoť, 4. poschodie. 
Cena: 10,- €

Stretnutie  bude  venovaný všetkým nám, ktorých tajomstvo čísel a tarotu fascinuje, zaujíma a pomáha nám aj v bežnom živote pochopiť zmysel života, uvedomiť si svoje dary,  životné výzvy, naše vzťahy, precítiť cestu ktorou naplním svoje životné poslanie .......
1.1.2018 sme vstúpili do Nového roku , ktorý je pod vibráciou čísel 11/2 . V tarote je to karta Božská spravodlivosť, osudovosť. Vstúpili sme do roku srdca, intuície. Vyššieho vedenia.
Otvárame sa v dôvere načúvať hlas srdca a svojich pocitov.

Budeme sa rozprávať o energiách roku 2018 a mesiaca Január 2018.

 Bližšie Informácie : 
telefonicky, alebo sms na  mobile: – Dana Babková Thomková 0907 808 995
Ančulka 0908 202 206
email:   slnkovsrdci@gmail.com

S láskou a so SLNKOM V SRDCI tešíme sa na vás  :) 

Dátum: 11.1.2018 09:51:27

Rada Múdrych v Žiline

Slnko v Srdci

Slnko v Srdci - cesta k sebe vás srdečne pozýva na Radu múrdych   v Žiline.
Kedy:
vo štvrtok 11.1. 2018 od 17:30-20:30 hod
Kde: v Žiline ,
predajňa Krystália, Na Veľký Diel 10.
Cena: 15,- €


Stretneme a otvoríme v napojení na prameň Múdrosti témy roku 2018. 

 

Zhora, zdola, sprava, zľava...ale hlavne priamo zo stredu dekódujeme hlavnè piliere tohoto roku Božskej spravodlivosti. Veľké výzvy najmä pre poslov svetla. 
Ako rozpoznať prebudenie duchovných darov, ako ich rozvinúť a pritom ostať zdravo ukotvený...
Ako jedenástka tvorí v praxi a ako sa pripraviť na zázraky , ktorè rozhodne idú byť na programe tohto nezabudnuteľnèho eventu cyklu dejín.... No a ešte spústu iných vecí , čo Duch prinesie. 

Ľúbime a tešíme sa na Vás. 
Sofia

Rada múdrych je stretnutie posolov svetla. Každý mesiac otvárame tému daného obdobia a odkrývame tajomstvá duchovnej sféry prenikajúcej do všetkých oblastí nášho života. Rečou posvätných čísel, tarotu, astrológie, anjelských chanelingových spojení a Symbolov svetla sa rozpomíname na to kto sme a aká je vaša cesta tvorenia svojho osobného i planetárneho príbehu v tejto zázračnej dobe. Prenes svoje svetlo  a dovoľ aby sa rozžiarilo v spoločných zázračných stretnutiach.

 

 

Bližšie Informácie :  
Pozn.: Z dôvodu obmedzenej kapacity priestoru je vhodné miesto na stretnutie vopred rezervovať. na email: krystalia@krystalia.sk , tel: , alebo priamo v predajni Krystália. Ďakujeme.

S láskou a so SLNKOM V SRDCI  tešíme sa na vás  Krystália, SofiJanka  a Danka :).

Dátum: 7.1.2018 21:44:17

Január - Rada múdrych v Martine

Slnko v Srdci

Slnko v Srdci vás srdečne pozýva na Radu múdrych v Martine. 
KEDY: Štvrtok 4.1.2018 od 17:00 hod do 19:00 hod 
KDE: 
v Martine , ul. Mudroňova 43,1. posch. č. dv. 32. 
CENA: 
10,- €

 Všetko okolo nás zrkadlí a šepká rečou symbolov posolstvá pre nás na našej ceste prebudenia. Je čarovné ich objavovať a poznávať seba vo všetkom.

Rada múdrych je stretnutie posolov svetla. Každý mesiac otvárame tému daného obdobia a odkrývame tajomstvá duchovnej sféry prenikajúcej do všetkých oblastí nášho života. Rečou posvätných čísel, tarotu, astrológie, anjelských chanelingových spojení a Symbolov svetla sa rozpomíname na to kto sme a aká je vaša cesta tvorenia svojho osobného i planetárneho príbehu v tejto zázračnej dobe. Prenes svoje svetlo  a dovoľ aby sa rozžiarilo v spoločných zázračných stretnutiach.

 

 Bližšie Informácie :  

telefonicky, alebo sms na  mobile:
Ančulka 0908 202 206
email:   slnkovsrdci@gmail.com

S láskou a so SLNKOM V SRDCI  tešíme sa na Vás!

Dátum: 29.12.2017 11:31:15